دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات
ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش کار کامل کنترل فرایند

گزارش کار کامل کنترل فرایند گزارش کار کامل کنترل فرایند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,542 تومان

گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC

گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي

گزارش کار دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي گزارش کار دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي

گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار تعیین درجه واکنش

گزارش کار تعیین درجه واکنش گزارش کار تعیین درجه واکنش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,922 تومان

گزارش کار پمپ سانتريفيوژ و پمپ محوری

گزارش کار پمپ سانتريفيوژ و پمپ محوری گزارش کار پمپ سانتريفيوژ و پمپ محوری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار هيدروليك (ضربه جت )

گزارش کار هيدروليك (ضربه جت ) گزارش کار هيدروليك (ضربه جت ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا) گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار ازمایش جذب و دفع

گزارش کار ازمایش جذب و دفع گزارش کار ازمایش جذب و دفع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار برج آکنده

گزارش کار برج آکنده گزارش کار برج آکنده  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار برج های سینی دار

گزارش کار برج های سینی دار گزارش کار برج های سینی دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گاز کروماتوگرافی جرمی GC-Mass

گاز کروماتوگرافی جرمی   GC-Mass گاز کروماتوگرافی جرمی   GC-Mass ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب )

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار استخراج جامد - مایع

گزارش کار استخراج جامد - مایع گزارش کار استخراج جامد - مایع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی 1. بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس ساده 2.  بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس مرکب 3. محاسبه هدایت حرارتی در انتقال حرارت شعاعی 4. اندازه گیری ضریب انتقال حرارت سیال درون تانک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,077 تومان

گزارش کار خشک کن دوار

گزارش کار خشک کن دوار گزارش کار خشک کن دوار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار آزمايش ديگ مارست

گزارش کار آزمايش ديگ مارست گزارش کار آزمايش ديگ مارست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(11):
نظرسنجی
بیشترین مقاله ایی که میخواهید در سایت ارایه شود
>

تصویر ثابت