دانلود مقاله علمی و دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش کار کامل کنترل فرایند

گزارش کار کامل کنترل فرایند گزارش کار کامل کنترل فرایند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC

گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي

گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا) گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کار ازمایش جذب و دفع

گزارش کار ازمایش جذب و دفع گزارش کار ازمایش جذب و دفع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کار گاز کروماتوگرافی GC

گزارش کار گاز کروماتوگرافی  GC گزارش کار گاز کروماتوگرافی  GC ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کار بررسی افت فشار در اتصالات(کامل)

گزارش کار بررسی افت فشار در اتصالات(کامل) گزارش کار بررسی افت فشار در اتصالات(کامل) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش شیمی فیزیک

گزارش شیمی فیزیک             _ضريب شکست مايعات 2_جذب سطحي اسيد استيک 3_تعيين کشش سطحي مايعات 4_اندازه گيري ويسکوزيته 5_سينتيک اتيل استات 6_حجم جزئي مولي 7_تعيين درجه واکنش 8_تععين حاصلضرب حلاليت 9_سينتيک واکنشهاي يوني 11_تعين تابعيت حلاليت از دما 12_ثابت تفکيک اسيدي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

گزارش کار برج های سینی دار

گزارش کار برج های سینی دار گزارش کار برج های سینی دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تصفیه اب اسمز معکوس

تصفیه اب اسمز معکوس تصفیه اب اسمز معکوس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب )

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کار آزمایش تهویه مطبوع

گزارش کار آزمایش تهویه مطبوع گزارش کار آزمایش تهویه مطبوع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

گاز کروماتوگرافی جرمی GC-Mass

گاز کروماتوگرافی جرمی   GC-Mass گاز کروماتوگرافی جرمی   GC-Mass ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پایان نامه پخش بار سیستم 23 باسه با نرم افزارهای ETAP و NEPLAN

پایان نامه پخش بار سیستم 23 باسه با نرم افزارهای ETAP و NEPLAN سرفصل ها فصل اول پخش بار در سیستم های قدرت فصل دوم آموزش نرم افزار NEPLAN فصل سوم آموزش نرم افزار ETAP فصل چهارم شبیه سازی و پخش بار سیستم 23 باسه تعداد صفحات : 150 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(10):
نظرسنجی
بیشترین مقاله ایی که میخواهید در سایت ارایه شود

آمارگیر وبلاگ