دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات
ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی 1. بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس ساده 2.  بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس مرکب 3. محاسبه هدایت حرارتی در انتقال حرارت شعاعی 4. اندازه گیری ضریب انتقال حرارت سیال درون تانک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,077 تومان

تصفیه اب اسمز معکوس

تصفیه اب اسمز معکوس تصفیه اب اسمز معکوس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار خشک کردن ( دوار عملیات طراحی )

گزارش کار خشک کردن ( دوار   عملیات    طراحی ) گزارش کار خشک کردن ( دوار   عملیات    طراحی ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار خشک کن دوار

گزارش کار خشک کن دوار گزارش کار خشک کن دوار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار آزمايش ديگ مارست

گزارش کار آزمايش ديگ مارست گزارش کار آزمايش ديگ مارست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

تیتراسیون رسوبی ( موهر )

تیتراسیون رسوبی ( موهر ) تیتراسیون رسوبی ( موهر ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش شیمی فیزیک

گزارش شیمی فیزیک             _ضريب شکست مايعات 2_جذب سطحي اسيد استيک 3_تعيين کشش سطحي مايعات 4_اندازه گيري ويسکوزيته 5_سينتيک اتيل استات 6_حجم جزئي مولي 7_تعيين درجه واکنش 8_تععين حاصلضرب حلاليت 9_سينتيک واکنشهاي يوني 11_تعين تابعيت حلاليت از دما 12_ثابت تفکيک اسيدي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,387 تومان

گزارش کار تعیین درجه واکنش

گزارش کار تعیین درجه واکنش گزارش کار تعیین درجه واکنش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,922 تومان

گزارش کار بررسی افت فشار در اتصالات(کامل)

گزارش کار بررسی افت فشار در اتصالات(کامل) گزارش کار بررسی افت فشار در اتصالات(کامل) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

تحقيق در مورد پديده کاويتاسيون

تحقيق در مورد پديده کاويتاسيون تحقيق در مورد پديده کاويتاسيون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش کار عدد رينولدز در جريان آرام و مغشوش

گزارش کار عدد رينولدز در جريان آرام و مغشوش گزارش کار عدد رينولدز در جريان آرام و مغشوش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

مقاله ایی در مورد ازوتروپ

مقاله ایی در مورد ازوتروپ مقاله ایی در مورد ازوتروپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

مقاله کاربرد و احیا و تولید کرین فعال در صنعت

مقاله کاربرد و احیا و تولید کرین فعال در صنعت مقاله کاربرد و احیا و تولید کرین فعال در صنعت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

ساخت کاتالیست و تعیین مشخصات ان

ساخت کاتالیست و تعیین مشخصات ان ساخت کاتالیست و تعیین مشخصات ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش شیمی فیزیک

گزارش شیمی فیزیک فهرست مطالب این مقاله : رابطه حجم با فشار گاز تعییرن حجم یک گاز بر حسب دما گازهای ایده آل برخی از خواص مخلوطهای گازی محاسبه جرم مولکولی از رابطه گارها خواص غیر ایده آل گازها معادله ویریال مایع کردن گازها دمای بحرانی قانون حالات متناظر قانون گراهام نظریه جنبشی مولکولی گازها ویسکوزیته فشار گازها انرژی جنبشی و دما توضیع سرعت های مولکولی ماکسول بولتزمن معادله واندروالس ترمودینامیک سیستم همگن انرژی گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,387 تومان

بررسی علل خوردگی لوله های مغزی (Tubing)

بررسی علل خوردگی لوله های مغزی  (Tubing) بررسی علل خوردگی لوله های مغزی  (Tubing) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,077 تومان

تعيين سينتيک واکنش سنتز فيشر- تروپش روي کاتاليست بر اساس کبالت

تعيين سينتيک واکنش سنتز فيشر- تروپش روي کاتاليست بر اساس کبالت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,077 تومان
تعداد صفحه(11):

نظرسنجی

بیشترین مقاله ایی که میخواهید در سایت ارایه شود
>