دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش کار تقطیر ناپیوسته

گزارش کار تقطیر ناپیوسته گزارش کار تقطیر ناپیوسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار تعادل هاي شيميايي

گزارش کار تعادل هاي شيميايي گزارش کار تعادل هاي شيميايي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان

گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار تیتراسیون محلول های اسید و باز چند ظرفیتی و مخلوط ان ها

گزارش کار تیتراسیون محلول های اسید و باز چند ظرفیتی و مخلوط ان ها گزارش کار تیتراسیون محلول های اسید و باز چند ظرفیتی و مخلوط ان ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

تیتراسیون رسوبی ( موهر )

تیتراسیون رسوبی ( موهر ) تیتراسیون رسوبی ( موهر ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار اسپكتروفتومتری تشديد مغناطيسی هسته NMR

گزارش کار اسپكتروفتومتری تشديد مغناطيسی هسته NMR گزارش کار اسپكتروفتومتری تشديد مغناطيسی هسته NMR ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار اکسایش سیکلو هگزن

گزارش کار اکسایش سیکلو هگزن گزارش کار اکسایش سیکلو هگزن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش شیمی فیزیک

گزارش شیمی فیزیک             _ضريب شکست مايعات 2_جذب سطحي اسيد استيک 3_تعيين کشش سطحي مايعات 4_اندازه گيري ويسکوزيته 5_سينتيک اتيل استات 6_حجم جزئي مولي 7_تعيين درجه واکنش 8_تععين حاصلضرب حلاليت 9_سينتيک واکنشهاي يوني 11_تعين تابعيت حلاليت از دما 12_ثابت تفکيک اسيدي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,887 تومان

گزارش کار محاسبه ویسکوزیته مایعها و محلولها

گزارش کار محاسبه ویسکوزیته مایعها و محلولها گزارش کار محاسبه ویسکوزیته مایعها و محلولها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار انتالپی و انتروپی

گزارش کار انتالپی و انتروپی گزارش کار انتالپی و انتروپی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار انتقال حرارت

گزارش کار انتقال حرارت شامل : بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس ساده بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس مرکب محاسبه هدایت حرارتی در انتقال حرارت شعاعی اندازه گیری ضریب انتقال حرارت سیال درون تانک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

تحقيق در مورد پديده کاويتاسيون

تحقيق در مورد پديده کاويتاسيون تحقيق در مورد پديده کاويتاسيون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

دانلود مقاله مدل سازی و آنالیز فرایند پروژه مکانیزاسیون یونجه با شبکههای گرت

دانلود مقاله مدل سازی و آنالیز فرایند پروژه مکانیزاسیون یونجه با شبکههای گرت دانلود مقاله مدل سازی و آنالیز فرایند پروژه مکانیزاسیون یونجه با شبکههای گرت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

بررسی تحلیلی روابط دبی-اشل در کانالهای مرکب با زبری های غیر یکنواخت

بررسی تحلیلی روابط دبی-اشل در کانالهای مرکب با زبری های غیر یکنواخت بررسی تحلیلی روابط دبی-اشل در کانالهای مرکب با زبری های غیر یکنواخت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

اموزش راه اندازی اولیه برنامه yokogawa centum cs 3000

اموزش راه اندازی اولیه برنامه yokogawa centum cs 3000 اموزش راه اندازی اولیه برنامه yokogawa centum cs 3000 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,972 تومان

مقاله عیین ضریب انتقال حرارت جابه جیی بر روی دسته لوله های پره‌دار

مقاله عیین ضریب انتقال حرارت جابه جیی بر روی دسته لوله های پره‌دار عیین ضریب انتقال حرارت جابه جیی بر روی دسته لوله های پره‌دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله کاربرد و احیا و تولید کرین فعال در صنعت

مقاله کاربرد و احیا و تولید کرین فعال در صنعت مقاله کاربرد و احیا و تولید کرین فعال در صنعت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

ساخت کاتالیست و تعیین مشخصات ان

ساخت کاتالیست و تعیین مشخصات ان ساخت کاتالیست و تعیین مشخصات ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش شیمی فیزیک

گزارش شیمی فیزیک فهرست مطالب این مقاله : رابطه حجم با فشار گاز تعییرن حجم یک گاز بر حسب دما گازهای ایده آل برخی از خواص مخلوطهای گازی محاسبه جرم مولکولی از رابطه گارها خواص غیر ایده آل گازها معادله ویریال مایع کردن گازها دمای بحرانی قانون حالات متناظر قانون گراهام نظریه جنبشی مولکولی گازها ویسکوزیته فشار گازها انرژی جنبشی و دما توضیع سرعت های مولکولی ماکسول بولتزمن معادله واندروالس ترمودینامیک سیستم همگن انرژی گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,887 تومان
تعداد صفحه(11):