دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

تعيين سينتيک واکنش سنتز فيشر- تروپش روي کاتاليست بر اساس کبالت

تعيين سينتيک واکنش سنتز فيشر- تروپش روي کاتاليست بر اساس کبالت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

گزارش کار هيدروليك ( ازمایش اندازه گیری شدت جریان )

گزارش کار هيدروليك ( ازمایش اندازه گیری شدت جریان ) گزارش کار هيدروليك ( وسایل اندازه گیری جریان ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (تعادل بیفیلار)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (تعادل بیفیلار) گزارش دینامیک و ارتعاشات (تعادل بیفیلار) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات ( ارتعاشات ازاد سیستم جرم و فنر)

گزارش  دینامیک و ارتعاشات ( ارتعاشات ازاد سیستم جرم و فنر) گزارش  دینامیک و ارتعاشات ( ارتعاشات ازاد سیستم جرم و فنر) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش پیچش )

ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش پیچش  ) ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش پیچش  ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (بررسی ازمایش خستگی )

ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (بررسی ازمایش خستگی ) ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (بررسی ازمایش خستگی ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

پایان نامه معماری مجتمع اقامتی

پایان نامه معماری مجتمع اقامتی فهرست مطالب   فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری )     فصل دوم: مطالعات معماری   مطالعات بستر طرح   فصل سوم ( روند طراحی )    منابع   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,310 تومان

مقاله اصلاح ضریب قدرت در شبکه های برق

مقاله اصلاح ضریب قدرت در شبکه های برق مقاله اصلاح ضریب قدرت در شبکه های برق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار کاربري برج هاي تقطير

گزارش کار کاربري برج هاي  تقطير گزارش کار کاربري برج هاي  تقطير  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار سیکل تبرید

گزارش کار سیکل تبرید گزارش کار سیکل تبرید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

تيتراسيون محلول هاي اسيد و باز چند ظرفيتي و مخلوط آن ها

تيتراسيون محلول هاي اسيد و باز چند ظرفيتي و مخلوط آن ها تيتراسيون محلول هاي اسيد و باز چند ظرفيتي و مخلوط آن ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي 1

گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي 1 گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار اسپکتروسکوپی مادون قرمزInfra red(IR)

گزارش کار اسپکتروسکوپی مادون قرمزInfra red(IR) گزارش کار اسپکتروسکوپی مادون قرمزInfra red(IR) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار تیتراسیون های اکسایش و کاهش

گزارش کار تیتراسیون های اکسایش و کاهش گزارش کار تیتراسیون های اکسایش و کاهش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

کار ازمایش استر فیکاسیون

 کار ازمایش استر فیکاسیون  کار ازمایش استر فیکاسیون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار دمای تقطير

گزارش کار دمای تقطير گزارش کار دمای تقطير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی

گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان
تعداد صفحه(11):