دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش کار دمای تقطير

گزارش کار دمای تقطير گزارش کار دمای تقطير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی

گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی درجامدات

گزارش کار اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی درجامدات گزارش کار اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی درجامدات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار تابع حلالیت

گزارش کار تابع حلالیت گزارش کار تابع حلالیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار جذب سطحی ( اسید استیک از محلول های با غلظت )

گزارش کار جذب سطحی  ( اسید استیک از محلول های با غلظت ) گزارش کار جذب سطحی  ( اسید استیک از محلول های با غلظت ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار تعیین کشش سطحی مایعات

گزارش کار تعیین کشش سطحی مایعات گزارش کار تعیین کشش سطحی مایعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار ويسكوزيته ( لزجت)

گزارش کار ويسكوزيته ( لزجت) گزارش کار ويسكوزيته ( لزجت) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار تعیین هیدرولیز اسید

گزارش کار تعیین هیدرولیز اسید گزارش کار تعیین هیدرولیز اسید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار حلالیت

گزارش کار حلالیت گزارش کار حلالیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

بررسي نيروي هيدرو استاتيک وارده به سطوح مسطح غوطه ور در سيال غير قابل تراکم

بررسي نيروي هيدرو استاتيک وارده به سطوح مسطح غوطه ور در سيال غير قابل تراکم بررسي نيروي هيدرو استاتيک وارده به سطوح مسطح غوطه ور در سيال غير قابل تراکم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقطه ازئوتروپ

نقطه ازئوتروپ مقاله ایی در مورد نقطه ازئوتروپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت

روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت   word 5 فایل از ازمایشات مختلف 30 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار روشهای انتقال گاز

گزارش کار روشهای انتقال گاز ( pipeline ) - خطوط لوله1-2گاز طبيعي مايع شده ) ( LNG-3گاز طبيعي فشرده شده ) ( CNG-4هيدرات هاي گازي ) ( GtS or NGH-5فرآورده هاي مايع سنتزي ) ( GtL-6تبديل گاز به كالا هاي مصرفي ) ( GtC-7توليد الكتريسيته با استفاده از گاز ) ( GtW   44 صفحه فایل pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه گزارشکار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

مجموعه گزارشکار آزمایشگاه تکنولوژی بتن مجموعه گزارشکار آزمایشگاه تکنولوژی بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

ویدیو کالیبره گیج فشار با ترازوی وزن نیوماتیکی

ویدیو کالیبره گیج فشار با ترازوی وزن نیوماتیکی ویدیو کالیبره گیج فشار با ترازوی وزن نیوماتیکی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

180 اصطلاح کاربردی ابزاردقیق در صنعت

180 اصطلاح کاربردی ابزاردقیق در صنعت 180 اصطلاح  کاربردی   ابزاردقیق در صنعت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(11):