دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

جوش زیر پودری

جوش زیر پودری جوش زير پودري يک فرايند جوش قوس الکتريکي است که در آن گرماي لازم براي جوشکاري توسط يک يا چند قوس بين يک فلز پوشش نشده، يک يا چند الکترود مصرفي و يک قطعه کار تامين مي شود. قوس توسط لايه اي از فــلاکس پودري قابل ذوب شدن که فلز جوش مذاب و فلز پايه نزديک اتصال را پوشانده، و فلز جوش مذاب را از آلودگي هاي اتمسفر حفاظت مي کند پوشيده مي شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

جوش MAG

جوش MAG این فرایند طوری است كه می تواند در مورد بیشتر فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی مفید باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

پمپهای گریز از مرکز (پمپهای سانتریفوژ) Centrifugal pump

پمپهای گریز از مرکز (پمپهای سانتریفوژ) Centrifugal pump پمپهای گریز از مرکز (پمپهای سانتریفوژ) Centrifugal pump ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

مقاله شبيه سازي بخش سنتز واحد اوره فرايند استمي کربن

مقاله شبيه سازي بخش سنتز واحد اوره فرايند استمي کربن شبيه سازي بخش سنتز واحد اوره فرايند استمي کربن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,042 تومان

گزارش ﻛﺎرﺑﺮد روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ های استوانه ای

گزارش ﻛﺎرﺑﺮد روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ های استوانه ای گزارش ﻛﺎرﺑﺮد روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ های استوانه ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,042 تومان

كاتاليستهاي هيدروتريتينگ در فرايند گوگرد زدايي تيوفن در گازوئيل

كاتاليستهاي هيدروتريتينگ در فرايند گوگرد زدايي تيوفن در گازوئيل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

مقاله نانو کاتالیست

مقاله نانو کاتالیست مقاله نانو کاتالیست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط مخازن همزده توسط CFD

بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط مخازن همزده توسط CFD بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط مخازن همزده توسط CFD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار هيدروليك ( عدد ریندلوز )

گزارش کار هيدروليك ( عدد ریندلوز ) گزارش کار هيدروليك ( عدد ریندلوز ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (نوسانات پیچشی با ویسکوز)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (نوسانات پیچشی با ویسکوز) گزارش دینامیک و ارتعاشات (نوسانات پیچشی با ویسکوز) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (مکانیزم ها ( یوغ اسکاتلندی ))

گزارش دینامیک و ارتعاشات (مکانیزم ها ( یوغ اسکاتلندی )) گزارش دینامیک و ارتعاشات (مکانیزم ها ( یوغ اسکاتلندی )) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فرکانس نوسانات پیچیشی (بدون ویسکوز)

فرکانس نوسانات پیچیشی (بدون ویسکوز) فرکانس نوسانات پیچیشی (بدون ویسکوز) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (سیستم جرم و فنر)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (سیستم جرم و فنر) گزارش دینامیک و ارتعاشات (سیستم جرم و فنر) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (ژیروسکوپ و خورشیدی)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (ژیروسکوپ و خورشیدی) گزارش دینامیک و ارتعاشات (ژیروسکوپ و خورشیدی) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (جذب کننده دینامیکی ارتعاشات)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (جذب کننده دینامیکی ارتعاشات) گزارش دینامیک و ارتعاشات (جذب کننده دینامیکی ارتعاشات) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات (پاندول مرکب)

گزارش دینامیک و ارتعاشات (پاندول مرکب) گزارش دینامیک و ارتعاشات (پاندول مرکب) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات ( پاندول ساده)

گزارش دینامیک و ارتعاشات ( پاندول ساده) گزارش دینامیک و ارتعاشات ( پاندول ساده) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش دینامیک و ارتعاشات ( آونگ مركب)

گزارش دینامیک و ارتعاشات ( آونگ مركب) گزارش دینامیک و ارتعاشات ( آونگ مركب ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار کامل مقاومت مصالح 2

گزارش کار کامل مقاومت مصالح 2 گزارش کار کامل مقاومت مصالح 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش ضربه)

ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش ضربه) ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش ضربه) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان
تعداد صفحه(11):