دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن

گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای

گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی 1. بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس ساده 2.  بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس مرکب 3. محاسبه هدایت حرارتی در انتقال حرارت شعاعی 4. اندازه گیری ضریب انتقال حرارت سیال درون تانک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

گزارش کار انتقال حرارت

گزارش کار انتقال حرارت شامل : بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس ساده بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس مرکب محاسبه هدایت حرارتی در انتقال حرارت شعاعی اندازه گیری ضریب انتقال حرارت سیال درون تانک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی

گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

گزارش کار اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی درجامدات

گزارش کار اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی درجامدات گزارش کار اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی درجامدات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان

مقاله مدلسازی کوره دوار گچ

مقاله مدلسازی کوره دوار گچ مقاله مدلسازی کوره دوار گچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

شبیه سازی مبدل های حرارتی

شبیه سازی مبدل های حرارتی پيشگفتار دسته بندی مبدل های حرارتی بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها اصول طراحی مبدل های حرارتی – تعیین مشخصات فرآیند و طراحی – طراحی حرارتی و هیدرولیکی – طراحی مکانیکی – ملاحظات مربوط به تولید و تخمین  هزینه ها –  فاکتورهای لازم برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,887 تومان

گزارش کار انتقال حرارت آزاد واجباری

گزارش کار انتقال حرارت آزاد واجباری گزارش کار انتقال حرارت آزاد واجباری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,422 تومان
تعداد صفحه(1):