دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
گزارش کار کامل کنترل فرایند 14,042 تومان
گزارش کار کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC 10,000 تومان
گزارش کار اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن 11,732 تومان
گزارش کار دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي 10,000 تومان
گزارش کار پمپ سانتريفيوژ و پمپ محوری 10,000 تومان
گزارش کار هيدروليك (ضربه جت ) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (چرخ ژنوا) 11,732 تومان
گزارش کار تست موتور تک سیلندر ديزلي 11,732 تومان
گزارش کار تعیین درجه واکنش 9,422 تومان
گزارش کار ازمایش جذب و دفع 11,732 تومان
گزارش کار برج آکنده 10,000 تومان
گزارش کار برج های سینی دار 11,732 تومان
گاز کروماتوگرافی جرمی GC-Mass 10,000 تومان
گزارش کار مبدل حرارتی دو لوله ای 11,732 تومان
گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) 11,732 تومان
گزارش کار استخراج جامد - مایع 10,000 تومان
گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي 11,732 تومان
گزارش کار تیتراسیون محلولهای اسید و باز ناتوان 11,732 تومان
گزارش کار تعیین حاصلضرب حلالیت به روش هدایت سنجی 9,422 تومان
گزارش کار فیلتراسیون 11,732 تومان
دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی 10,577 تومان
تصفیه اب اسمز معکوس 10,000 تومان
گزارش کار خشک کن دوار 10,000 تومان
گزارش کار آزمايش ديگ مارست 10,000 تومان
گزارش کار آزمایش تهویه مطبوع 10,000 تومان
گزارش کار گاز کروماتوگرافی GC 10,000 تومان
گزارش کار تیتراسیون محلول های اسید و باز چند ظرفیتی و مخلوط ان ها 10,000 تومان
گزارش کار تعیین ثابت هیدرولیز هیدروکلرید آنالین به روش 10,000 تومان
گزارش کار سنتیک شیمیایی هیدرولیز استات اتیل 10,000 تومان
گزارش کار کامل شیمی فیزیک 1 10,577 تومان
گزارش کار بررسی افت فشار در اتصالات(کامل) 11,732 تومان
گزارش کار عدد رينولدز در جريان آرام و مغشوش 11,732 تومان
اموزش نرم افزار yokogawa centume 3000 29,500 تومان
مقاله ایی در مورد ازوتروپ 10,000 تومان
گزارش کار ازمایشگاه شیمی پلیمر 10,577 تومان
بررسی علل خوردگی لوله های مغزی (Tubing) 10,577 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (ژیروسکوپ) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات ( مكانيزم ها) 11,155 تومان
گزارش آزمایشگاهی دینامیک و ارتعاشات ( آزمايش ژيروسكوپ ) 10,000 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (بررسی ازمایش خستگی ) 10,577 تومان
پایان نامه پخش بار سیستم 23 باسه با نرم افزارهای ETAP و NEPLAN 12,310 تومان
گزارشكار آزمايشگاه عمليات واحد 10,577 تومان
گزارش کار خشک کردن ( دوار عملیات طراحی ) 10,000 تومان
گزارش کار تقطیر ناپیوسته 10,000 تومان
گزارش کار تعادل هاي شيميايي 10,000 تومان
گزارش کار اسپكتروفتومتری تشديد مغناطيسی هسته NMR 11,732 تومان
تیتراسیون رسوبی ( موهر ) 11,732 تومان
گزارش کار اکسایش سیکلو هگزن 9,422 تومان
گزارش کار مبدل حرارتی 9,422 تومان
گزارش شیمی فیزیک 12,887 تومان
گزارش کار محاسبه ویسکوزیته مایعها و محلولها 10,000 تومان
گزارش کار انتالپی و انتروپی 10,000 تومان
گزارش کار انتقال حرارت 10,577 تومان
تحقيق در مورد پديده کاويتاسيون 11,732 تومان
اموزش برنامه نویسی یوکوگاوا در زمان راه اندازی (his start up) 25,000 تومان
دانلود مقاله مدل سازی و آنالیز فرایند پروژه مکانیزاسیون یونجه با شبکههای گرت 10,000 تومان
توسعه پايدار فضاهاي سبز شهري در شهر تهران 10,000 تومان
بررسی تحلیلی روابط دبی-اشل در کانالهای مرکب با زبری های غیر یکنواخت 10,000 تومان
اموزش راه اندازی اولیه برنامه yokogawa centum cs 3000 20,972 تومان
مقاله عیین ضریب انتقال حرارت جابه جیی بر روی دسته لوله های پره‌دار 10,000 تومان
مقاله کاربرد و احیا و تولید کرین فعال در صنعت 10,000 تومان
ساخت کاتالیست و تعیین مشخصات ان 10,000 تومان
گزارش شیمی فیزیک 12,887 تومان
تعيين سينتيک واکنش سنتز فيشر- تروپش روي کاتاليست بر اساس کبالت 10,577 تومان
گزارش کار هيدروليك ( ازمایش اندازه گیری شدت جریان ) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (تعادل بیفیلار) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات ( ارتعاشات ازاد سیستم جرم و فنر) 10,000 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش پیچش ) 10,577 تومان
مقاله اصلاح ضریب قدرت در شبکه های برق 10,000 تومان
پایان نامه معماری مجتمع اقامتی 12,310 تومان
گزارش کار کاربري برج هاي تقطير 10,000 تومان
گزارش کار سیکل تبرید 10,000 تومان
تيتراسيون محلول هاي اسيد و باز چند ظرفيتي و مخلوط آن ها 10,000 تومان
گزارش کار اسپكتروفتومتري جذب اتمي 1 11,732 تومان
گزارش کار اسپکتروسکوپی مادون قرمزInfra red(IR) 10,000 تومان
گزارش کار تهیه محلول 10,000 تومان
گزارش کار تیتراسیون های اکسایش و کاهش 11,732 تومان
گزارش کار استاندارد کردن پرمنگنات و اندازه گیری اب اکسیژنه ( منگا و متری ) 10,000 تومان
گزارش کار گراویمتری ( وزن سنجی رسوب ) 10,000 تومان
کار ازمایش استر فیکاسیون 9,422 تومان
گزارش کار دمای تقطير 9,422 تومان
گزارش کار دمای جوش 9,422 تومان
گزارش کار تعيين ضريب هدايت حرارتی جامدات 9,422 تومان
گزارش کار انتقال حرارت تشعشعی 9,422 تومان
گزارش کار اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی درجامدات 9,422 تومان
گزارش کار تابع حلالیت 10,000 تومان
گزارش کار جذب سطحی ( اسید استیک از محلول های با غلظت ) 9,422 تومان
گزارش کار تعیین کشش سطحی مایعات 10,000 تومان
گزارش کار ويسكوزيته ( لزجت) 10,000 تومان
گزارش کار تعیین هیدرولیز اسید 10,000 تومان
گزارش کار حلالیت 9,422 تومان
بررسي نيروي هيدرو استاتيک وارده به سطوح مسطح غوطه ور در سيال غير قابل تراکم 10,000 تومان
نقطه ازئوتروپ 10,000 تومان
روشهای تولید و احیای کربن فعال شده در صنعت 10,000 تومان
گزارش کار روشهای انتقال گاز 10,000 تومان
مجموعه گزارشکار آزمایشگاه تکنولوژی بتن 10,000 تومان
ویدیو کالیبره گیج فشار با ترازوی وزن نیوماتیکی 10,000 تومان
180 اصطلاح کاربردی ابزاردقیق در صنعت 10,000 تومان
اموزش p&id 17,000 تومان
مدیریت تلفیقی آفات در باغات سیب (IPM) 10,000 تومان
اصول لوله کشی یا پایپینگ 10,000 تومان
مقاله بررسي انواع پمپ ها و اصول كار ي آنها 10,000 تومان
رنامه نویسی به زبان بیسیک برای میکروکنترلرهای PIC 10,000 تومان
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک ( عمران) 10,000 تومان
مجموعه گزارشکار آزمایشگاه تکنولوژی بتن (عمران) 10,000 تومان
استفاده از روش های نظریه گراف ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها 10,000 تومان
تاثیر درصد رس و درصد بر CBR ماسه های رس دار تثبیت شده با 10,000 تومان
کتاب آشنایی با شیر های اطمینان 10,000 تومان
اموزش p&id 15,197 تومان
آموزشي [ نرم افزار متلب - Matlab ] 20,972 تومان
آزمایشگاه میکروبیولوژی 10,000 تومان
کتابی فرآیندهای پتروشیمی ( انگلیسی) 10,000 تومان
اندازه گيري چربي محصولات لبني 10,000 تومان
تعيين قدرت و استحكام لخته ورابطه ي آن با پارامترهاي موثر 10,000 تومان
تست هاي تعيين كيفيت و تازگي شير 10,000 تومان
اندازه گيري پروتئين شير به روش formal Titration 10,000 تومان
ازمایش انواع تقلب در شير 10,000 تومان
اندازه گيري اسيديته ي محصولات لبني 10,000 تومان
کامپوزیت ها و حل مشکل خوردگی 10,000 تومان
مقاله ایی در مورد پیل های سوختی 10,000 تومان
مقاله تصفیه و ضد عفونی اب فاضلاب 10,000 تومان
طرز تهیه استون در صنعت 10,000 تومان
مقاله یافتن مدل نرخ بورگوینه و بانگ با روش بهینه سازی تر است - رجیون 10,000 تومان
بررسی اثر جایگزینی توربو اکسپاندر با شیر ژول تامسون در عملکرد برج متان زدا 10,000 تومان
مقاله طراحی و ساخت مسسدود کننده خط لوله گاز 10,000 تومان
مقاله مدلسازی کوره دوار گچ 10,000 تومان
بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط مخازن همزده توسط CFD 10,000 تومان
دانلود مقاله ساخت کاتالیستهای تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز 10,000 تومان
پایان نامه مهندسی شیمی ( خوردگی ) 10,000 تومان
گزارش میکرو کنترلر avr 10,000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه دیجیتال 10,000 تومان
گزارش کار ازمایشگاه کنترل خطی 10,000 تومان
پروژه کاربرد سیالات فوق بحرانی 10,577 تومان
گزارشكار آزمايشگاه ميكروبيولوژي 12,887 تومان
گزارشکار آزمایشگاه نفت 15,197 تومان
گزارش شناسایی کاتیون های گروه چهار 10,577 تومان
گزارش تعیین نقطه جوش پارافین 10,577 تومان
شبیه سازی مبدل های حرارتی 12,887 تومان
تهيه اسيد نيتريك 12,887 تومان
بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی 12,887 تومان
مقاله کنترل کننده های صنعتی فيلدباس 12,887 تومان
نیتروژن زدایی از برش های نفتی‎ 12,887 تومان
تخمين ضخامت پوسته جامد شده در فرايند ريخته گري پيوسته 11,732 تومان
آناليز كرنش در فرآيند انجماد بلوم هاي فولادي درحين ريخته گري پيوسته 11,732 تومان
بررسی نقش های باکتری احیاء کننده سولفات (srb) در خوردگی واحد های نمک زدایی نفت 10,577 تومان
ريخته گري (متالورژي) 10,577 تومان
جوش زیر پودری 10,577 تومان
پمپهای گریز از مرکز (پمپهای سانتریفوژ) Centrifugal pump 10,577 تومان
جوش MAG 10,577 تومان
مقاله شبيه سازي بخش سنتز واحد اوره فرايند استمي کربن 14,042 تومان
گزارش ﻛﺎرﺑﺮد روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ های استوانه ای 14,042 تومان
كاتاليستهاي هيدروتريتينگ در فرايند گوگرد زدايي تيوفن در گازوئيل 10,577 تومان
مقاله نانو کاتالیست 9,422 تومان
گزارش کار هيدروليك (جریان از روی سرریز ها ) 10,000 تومان
گزارش کار هيدروليك ( عدد ریندلوز ) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (نوسانات پیچشی با ویسکوز) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (مکانیزم ها ( یوغ اسکاتلندی )) 10,000 تومان
فرکانس نوسانات پیچیشی (بدون ویسکوز) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (سیستم جرم و فنر) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (ژیروسکوپ و خورشیدی) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (جذب کننده دینامیکی ارتعاشات) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات (پاندول مرکب) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات ( پاندول ساده) 10,000 تومان
گزارش دینامیک و ارتعاشات ( آونگ مركب) 10,000 تومان
گزارش کار کامل مقاومت مصالح 2 10,577 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش ضربه) 10,577 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش کشش) 10,577 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایشات سختی) 10,577 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش مرکز برش ) 10,577 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (بررسی ازمایش کمانش ) 10,000 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش فشار ) 10,000 تومان
ازمایشگاه مقاوت مصالح مواد (ازمایش برش ) 10,000 تومان
سیمولینک کنترل خطی در متلب - پاورپوینت 10,577 تومان
گزارش کاری شبیه سازی مقاله در زمینه راکتیو(dvr) 12,310 تومان
مقاله طراحي مفهومي راكتور فرايند تبديل متانول به اولفين 13,465 تومان
مقاله مدل سازي عددي راكتور تصفيه پساب در فرايند اكسايش آب فوق بحراني 13,465 تومان
گزارش کار استخراج مايع – جامد 10,000 تومان
گزارش کار کامل عملیات واحد 15,197 تومان
گزارش کار واحد جذب گاز 10,000 تومان
گزارش کار استخراج 10,000 تومان
گزارش کار برج خنک کن 10,000 تومان
گزرش کار آزمايش کمپرسور 10,000 تومان
گزارش کار برج خنک کن 10,000 تومان
گزارش کار تعيين نرماليته اسيد مجهول 10,000 تومان
گزارش کار تعيين ضريب شكست مواد با رفركتومتر 10,000 تومان
گزارش کار پلاريمتري 10,000 تومان
گزارش کار اندازه گیری اسید استیک در سرکه 10,000 تومان
گزارش کار اسپكتروفتومتر ماورابنفش 10,000 تومان
گزارش کار تیتراسیون ته نشینی و کمپلکسومتری و شلاتومتری 10,000 تومان
گزارش کار تیتراسیون اکسیداسیون - احیا 10,000 تومان
گزارش کار تیتراسیون محلول های تهیه شده 10,000 تومان
گزارش کار تیتراسیون اسید و باز قوی 10,000 تومان
گزارش کار اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم و سختی اب 10,000 تومان
گزارش کار اندازگیری یون کلرید در اب 9,422 تومان
گزارش کار تیتراسیون های اکسایش کاهش ( یدومتری ) 9,422 تومان
گزارش کار ازمایش استخراج 9,422 تومان
گزارش کار آزمايش ذوب با سديم 9,422 تومان
گزارش کار شیمی الی 2 10,577 تومان
گزارش کار انتقال حرارت آزاد واجباری 9,422 تومان
گزارش کار اندازگیری حجم مولی جزیی 10,000 تومان
گزارش کار پلاریمتری 9,422 تومان
گزارش کار سنتیک واکنش های یونی در محلول 10,000 تومان
گزارش کار اندازگیری ضریب شکست مایعات 10,000 تومان
گزارش کار نقطه ذوب نفتالین 10,000 تومان
گزارش کار جذب سطحی 10,000 تومان
گزارش کار انتقال حرارت 2 10,577 تومان
گزارش کار موئینگی 10,000 تومان

تعداد صفحه(1):