دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش شیمی فیزیک

گزارش شیمی فیزیک             _ضريب شکست مايعات 2_جذب سطحي اسيد استيک 3_تعيين کشش سطحي مايعات 4_اندازه گيري ويسکوزيته 5_سينتيک اتيل استات 6_حجم جزئي مولي 7_تعيين درجه واکنش 8_تععين حاصلضرب حلاليت 9_سينتيک واکنشهاي يوني 11_تعين تابعيت حلاليت از دما 12_ثابت تفکيک اسيدي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,387 تومان

گزارش کار تعیین درجه واکنش

گزارش کار تعیین درجه واکنش گزارش کار تعیین درجه واکنش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,922 تومان

مقاله ایی در مورد ازوتروپ

مقاله ایی در مورد ازوتروپ مقاله ایی در مورد ازوتروپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,232 تومان

گزارش شیمی فیزیک

گزارش شیمی فیزیک فهرست مطالب این مقاله : رابطه حجم با فشار گاز تعییرن حجم یک گاز بر حسب دما گازهای ایده آل برخی از خواص مخلوطهای گازی محاسبه جرم مولکولی از رابطه گارها خواص غیر ایده آل گازها معادله ویریال مایع کردن گازها دمای بحرانی قانون حالات متناظر قانون گراهام نظریه جنبشی مولکولی گازها ویسکوزیته فشار گازها انرژی جنبشی و دما توضیع سرعت های مولکولی ماکسول بولتزمن معادله واندروالس ترمودینامیک سیستم همگن انرژی گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,387 تومان

گزارش کار سنتیک شیمیایی هیدرولیز استات اتیل

گزارش کار سنتیک شیمیایی هیدرولیز  استات اتیل گزارش کار سنتیک شیمیایی هیدرولیز  استات اتیل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار تعیین کشش سطحی مایعات

گزارش کار تعیین کشش سطحی مایعات گزارش کار تعیین کشش سطحی مایعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار تعیین هیدرولیز اسید

گزارش کار تعیین هیدرولیز اسید گزارش کار تعیین هیدرولیز اسید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

نقطه ازئوتروپ

نقطه ازئوتروپ مقاله ایی در مورد نقطه ازئوتروپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار پلاریمتری

گزارش کار پلاریمتری گزارش کار پلاریمتری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,922 تومان

گزارش کار سنتیک واکنش های یونی در محلول

گزارش کار سنتیک واکنش های یونی در محلول گزارش کار سنتیک واکنش های یونی در محلول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار تابع حلالیت

گزارش کار تابع حلالیت گزارش کار تابع حلالیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

گزارش کار جذب سطحی ( اسید استیک از محلول های با غلظت )

گزارش کار جذب سطحی  ( اسید استیک از محلول های با غلظت ) گزارش کار جذب سطحی  ( اسید استیک از محلول های با غلظت ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,922 تومان

گزارش کار محاسبه ویسکوزیته مایعها و محلولها

گزارش کار محاسبه ویسکوزیته مایعها و محلولها گزارش کار محاسبه ویسکوزیته مایعها و محلولها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(2):
نظرسنجی
بیشترین مقاله ایی که میخواهید در سایت ارایه شود

دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی شیمی برق مکانیک کشاورزی

دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی شیمی برق مکانیک کشاورزی >