دانلود گزارش کا ر و پروژه کار اموزی

دانلود مقاله علمی و دانشجویی و کزارشکار کار اموزی تمامی رشته های مهندسی برق و شیمی و کشاورزی و معماری وعمران و مکانیک سیالات

ربات تلگرام سایت

اطلاعیه فروشگاه

هنگام برخورد با مشکل با تلفن زیر تماس بگیرید : 09354349858

گزارش کار ازمایش جذب و دفع

گزارش کار ازمایش جذب و دفع گزارش کار ازمایش جذب و دفع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار برج آکنده

گزارش کار برج آکنده گزارش کار برج آکنده  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار برج های سینی دار

گزارش کار برج های سینی دار گزارش کار برج های سینی دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب )

گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) گزارش کار اسخراج مایع از مایع ( جداسازی استن از سیکلوهگزان توسط حلال آب ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,732 تومان

گزارش کار استخراج جامد - مایع

گزارش کار استخراج جامد - مایع گزارش کار استخراج جامد - مایع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار خشک کن دوار

گزارش کار خشک کن دوار گزارش کار خشک کن دوار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارشكار آزمايشگاه عمليات واحد

 گزارشكار آزمايشگاه عمليات واحد 1. گزارشكار آزمايش جذب گاز 2. گزارشكار آزمايش خشك كن دوار 3. گزارشكار آزمايش تقطير ناپيوسته 4. گزارشكار آزمايش استخراج جامد-مايع 5. گزارشكار آزمايش برج خنك كننده 6. گزارشكار آزمايش استخراج مايع - مايع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,577 تومان

گزارش کار خشک کردن ( دوار عملیات طراحی )

گزارش کار خشک کردن ( دوار   عملیات    طراحی ) گزارش کار خشک کردن ( دوار   عملیات    طراحی ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار تقطیر ناپیوسته

گزارش کار تقطیر ناپیوسته گزارش کار تقطیر ناپیوسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار کاربري برج هاي تقطير

گزارش کار کاربري برج هاي  تقطير گزارش کار کاربري برج هاي  تقطير  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار کامل عملیات واحد

گزارش کار کامل عملیات واحد گزارش کار کامل عملیات واحد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,197 تومان

گزارش کار واحد جذب گاز

گزارش کار واحد جذب گاز گزارش کار واحد جذب گاز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کار استخراج

گزارش کار استخراج گزارش کار استخراج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):